Yaşadığımız tüm sorunların temelinde olan, zihinsel yeteneklerimizi yeterince kullanmayışımız ve sevgiye kıymet vermeyişimiz gerçeklerinden hareketle bir “Ortak Eğitim Çalışması” gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim ve eğitimin temel taşı olan kitap okuma kültürümüz yerleşmedikçe birbirimize olan sevgi ve saygımız da olmayacak dolayısı ile iyi ve muasır bir millet olmayı sağlayamayacağız Atmamız gereken ilk adım gençlerimize güvenli bir ortam oluşturmaktır.

Zaman içinde aşama aşama gelişmesini planladığımız bu eğitim kafemizde üreteceğimiz, ortak akıl ile gelişecek proje faaliyetlerimiz ile olacaktır. Kişilerin yardımlaşmayı, paylaşmayı, kendi ayakları üzerinde durmayı ve sevgiyi öğrenebilecekleri bir ortam kurmak amacı ile projemize başlayacağız. Gençlerimizin kaliteli zaman geçirebilecekleri, ortak faaliyet yapabilecekleri, iletişim kurabilecekleri ve eğitim alabilecekleri bir ortam oluşturmak, gençlerin eğlenirken öğrenebilecekleri, ders çalışabilecekleri ve takıldıkları yerde danışabilecekleri nitelikli bir okuma salonu oluşturmak.

Bizler bu yapıyı kurup faaliyet ve değerler ürettikçe, birçok insanın bu projeye destek verecek ve oluşum bir büyüyüp faydaları öncelikle ilimize dolaylı olarak ülkemize yayılacaktır. Gençlerimizin eğitiminde ki Sorun sadece okulların teknik donanım ve yeterlilikleriyle alakalı değildir. Daha da önemlisi hem eğitim sisteminde hem de okullarda olmazsa olmaz temel metinlerden mahrum yetişiyor gençler. Türkiye’de eğitimini bitiren ortalama bir gencin mutlaka okuması gereken temel kitapları, kendi kültürümüze, medeniyetimize dair metinleri okumadan yetişmesidir en büyük sorunumuz. Her gencin mutlaka okumuş olması, muhtevasından bir şeyler edindiği bir kaç isim, bir kaç kitap olmalı hayatına yön veren.

Kendi değerlerine, kültürüne, medeniyetine dair hassasiyeti olmayanlar farklı kültürlere, birikimlere de saygı duyamazlar, ayrı kalırlar sosyalleşemezler ve medeniyetimize katkıda bulunamazlar. İşte bu saydığımız amaçlar doğrultusunda gençliğimizi farklı alanlarda kendilerine yön verecek, eğitimlerini ve dolayısı ile medeniyetimizi zirveye taşıyacaklardır.

Bu projemiz ile derneğimizin kurulduğu 2006 yılından beridir temel amacı olan halkımızın eğitimine katkı sağlamak için sayısız ücretsiz kitap dağıtarak, toplumumuza kazandırmaya çalıştığı okuma heves ve heyecanını bir tık daha yukarıya taşımayı amaçlamaktayız. Gençlerimizin sadece okumaları da yeterli değildir. Okuduklarını diğer insanlara aktararak bir değer katmalıdırlar. Dolayısı ile edindikleri bilgileri yazmalı, anlatmalı ve yaşamalılar.

Projemizde bu yöndeki faaliyetler ile gençlerimizin aktif hayata katılımlarını da artırmak istiyoruz. Gençlerimizin şu anda haber kaynaklarında artan şiddete yönelmesinin en önemli sebeplerinden birisi de kafalarının boş olmasıdır. Fikri münazara yapacak gençlerimiz maalesef bundan yoksundurlar. Sosyal medyanın asılsız bilgileri, güya tarihi olan diziler gibi birçok etken onları yanlış yönlendirmektedir. Doğrusunu bilmeyince ne duysalar inanmaktadırlar. Gençlerimizi okumaya ve sosyalleşmeye yöneltmek için hazırladığımız projemizde, onların eğitimli ve milli kültür ve medeniyetimize faydalı olarak yetiştirmek hem derneğimizin hem de hazırlamış olduğumuz projemizin en önemli amacıdır.