BİZ KİMİZ?

MİSYONUMUZ: Eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında faaliyetler yaparak gençlerimizin maddî ve manevî bakımdan güçlü fertler olarak yetişmesine, bilgi ve tecrübelerinin artmasına ve neticede sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ: Ülkemizin eğitimli, kültürlü, aydın, geleneklerine bağlı gençlerle donanmasında aktif rol almış saygın bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ: Anayasa ve kanunların belirlemiş olduğu ölçülere bağlı olmak. Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak. Vatanımıza, devletimize, millî ve manevî değerlerimize bağlı olmak. Üstün iş ahlakına sahip olmak. İstişare ve gelişmeye açık olmak.

HEDEFLERİMİZ: Maddî imkânsızlıklar sebebiyle eğitimini sürdüremeyen lise ve üniversite gençlerine yurt hizmeti ve burs vermek suretiyle destek olmak. Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere sahip çıkmak. Etüt merkezleri kurarak ilköğretim ve liselerde okuyan gençlerimize ihtiyaç duydukları derslerde destek vermek. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı geziler yapmak. Çevre konusunda hassas olmak, kamu yararına çalışan dernek, vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Eğitimin temel direği olan öğretmenlerle zaman zaman bir araya gelip fikir alışverişinde bulunarak eğitim hizmetlerinde kaliteyi artırmak. Sağlık, sosyal, dinî, millî, tarihî konularda seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemek. Dernek merkezinde oluşturacağımız kitaplık ve konferans salonunda gençlerin meslekî, kültürel ve sosyal konularda toplantı ve seminerler düzenlemelerine imkân sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Ülkemizin tarihî ve kültürel mirasının ve değerlerinin tanıtılması, sevdirilmesi, korunması ve bunlara sahip çıkılması yönünde toplumda duyarlılık ve şuur oluşması amacıyla çalışmalar yapmak. Gençlerimize dil, tarih, vatan sevgisi ve şuuru verecek ilmî neşriyatta bulunmak ve bu gibi çalışmalara destek olmak.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ: Gönüllülük. Şeffaflık. Hukûkîlik. Siyasî tarafsızlık. Katılımcılık.